Dr. Robert Fors-jam Club Moskva-2016.

StOrt extra tack till min bror Edwin Ziberg och Temur och George m.fl för allt.

Dr. Robert Fors- Jam Club-Moskva-2016

Best of me (Text/Musik: Dr. Robert Fors)